Tilskuddssatser - skogkultur 2019

Tilskuddssatser til skogkultur i 2019 framgår under. Disse, sammen med en skattefordel på 85 % ved bruk av skogfond, gjør at det aldri har vært mer lønnsomt å investere i skog.

  • Ungskogpleie: 40 %
  • Markberedning: 50 %
  • Klimatilskudd til tett nyplanting: Ved planting tettere enn visse terskelverdier gis det 80 % tilskudd til inntil 50 planter per dekar. Les mer her. Hvis det har vært markberedt på forhånd, er det egne terskelverdier, les mer her.
  • Suppleringsplanting: 50 %. Det er krav om minimumstetthet for å få tilskudd, husk derfor å telle planter etter supplering. Les mer her.
  • Gjødsling: 40 %. Les mer om gjødsling og tilskudd her.

Skjema for tilskudd og informasjon fra Landbruksdirektoratet

Velg tekststørrelse
A A A