Ungskogpleie

​Ungskogpleie gjennomføres for å bevare eller øke kvalitetsproduksjonen i et etablert bestand. Arbeidet går ut på å regulere mellom treslag, regulere tettheten av det kommende bestandet og fristille trær av god kvalitet.
 
Ungskogpleie må starte når framtidsstammene er iferd med å bli undertrygt. Konkurrerende vegetasjon er da på samme høyde eller høyere enn framtidsstammene. Ungskogpleie kan derfor være nødvendig fra bestandet er ca. 1 meter høyt til det er ca. 4 meter og noen ganger enda høyere
 
Krokete, skadde, stygge og storkvistede trær fjernes slik at vokseplassen kan nyttes av trær med bedre kvalitetsegenskaper og større potensial for kvalitetsproduksjon som normalt sett er bedre betalt.
 
Fremtidstrærne blir kraftigere og får en mer symmetrisk krone som er mer stabile mot stormskader og snøskader.

Med dagens gunstige økonomiske ordninger vil en investering i ungskogpleie normalt være det mest lønnsomme tiltaket du kan gjøre i et etablert skogbestand
 
Tilskuddsordninger
I Nordre Land gis det nå 40 % tilskudd av kostnadene. Dersom det brukes skogfond (skogavgift) med skattefordel gir også dette en betydelig tilskuddseffekt.

Skogeier kan utføre ungskogpleien selv eller leie arbeidskraft. Skogeierforeningen har arbeidskraft disponibelt til å ta på seg ungskogpleieoppdrag. Dette kan bestilles gjennom skogbruksleder. Det er også andre entreprenører som tar på seg ungskogpleie som f.eks Nortømmer AS og SB skog 

Velg tekststørrelse
A A A