Henting av skogplanter

​Plantelager 
Planter hentes på plantelagret på Skålerud hos Egil Gjefle.
Tidspunkt for henting av planter til vårplanting :
Planter kommer i starten av mai på plantelageret på Dokka – Skålerud. Planter hentes etter avtale med Egil Gjefle tlf. 977 09 043
 

Planter til høstplanting
Planter til høstplanting kommer til de samme plantelagrene i slutten av august.
Planter til høstplanting trenger en ikke bestille på forhånd. Det leveres ut planter så langt beholdningen rekker.
 

Behandling av plantene
Plantene skal kjøres i en lukket bil eller lukket tilhenger, og det må forhindres at temperaturen blir for høy. Planter som transporteres utildekket, påføres dødelige skader pga uttørrende vind. Slik transport må unngås, også over korte avstander.
 
Det vil ofte være behov for å hente så mye planter ved kjølelageret at plantene må mellomlagres noen dager. Mellomlagring bør likevel begrenses. Dersom plantene må mellomlagres, må de plasseres på en lun skyggefull plass utendørs.
Undersøk behovet for vanning daglig - ta klemmeprøve: Torvklumpen skal kjennes fuktig når den presses lett i hånden. Uttørking svekker plantene og gir dårlig etablering. Blir røttene stående i vann drukner de.
Planter i hvile (vårplanting og sein høstplanting), kan mellomlagres 1 – 2 uker. Planter i vekst lagres maksimalt en uke. Følg instruksjonene som følger plantene ved levering. 

Velg tekststørrelse
A A A