Skogfond - hjelpemidler

Skogfond er en viktig ordning for å sikre investeringer i fremtidsskogen

Skogfondsordningen i Norge er bærebjelken for å sikre at det investeres i ny skog. Det er store økonomiske fordeler ved å utnytte ordningen optimalt og det er den siste tiden kommet flere nettsider som skal hjelpe skogeierne med skogfondet. Her er det linker til de to viktigste :

Skogfondskalkulatoren : http://skogfond.skogkurs.no/#/

Fakta om skogfond : http://www.skogfond.no

Skjema og informasjon fra Landbruksdirektoratet

Velg tekststørrelse
A A A