Tilskudd til gjødsling og tettere planting i skog

Det er innført tilskudd til gjødsling og tettere planting i skog. Begge tiltakene skal bidra til økt CO2 fangst.

Til gjødsling av skog vil man kunne få tilskudd på 40% av kostnaden, og til planting et tilskudd på 80% av merkostnaden ved å plante inntil 50 planter ekstra pr dekar.Søknad om tilskudd skal sendes kommunen snarest mulig etter at tiltaket er avsluttet. 1.august er søknadsfrist for arbeid utført i første halvår og 15.oktober  er fristen for arbeid utført i 2.halvår.

Vedlagt følger nærmere informasjon om de to tilskuddsordningene; beskrivelse, retningslinjer, miljøkrav og søknadsprosedyre. Søknadsskjema og –rutine via Landbruksdirektoratets økonomisystemer vil komme på plass etter hvert.

Gjødsling av skog som klimatiltak.pdf

Tettere planting.pdf

Mer informasjon og skjema finnes på Landbruksdirektoratets nettside

 

Velg tekststørrelse
A A A