Prosjekter

Organisasjonsutviklingsprosjekt (OU prosjekt)

Pågående OU prosjekt

OU delutredninger til budsjettseminar okt. 2016

OU Sluttrapport 10.06.2016

 

Digitaliseringsprosjekt 3-årig

Prosjektplan vedtatt 15.3.2017