Frisklivssentral

En Frisklivssentral gir deg lokal oppfølging på levevaneområdene fysisk aktivitet, tobakk og kosthold og er tilknyttet folkehelseprogrammet – Frisklivsresepten.

Frisklivsresepten er en resept uten piller som har som mål å gi oppfølging til selv å gjøre noe med egen helse gjennom økt fysisk aktivitet, kostholdsendringer eller røykeslutt. Lege, annet helsepersonell og NAV kan skrive ut en henvisning som leveres hos frisklivsveileder.

I vår kommune er det Grete Klokkersveen som er frisklivsveileder.

Vi kan bidra med kartlegging av dine individuelle behov og forutsetninger, har oversikt over hvilke aktivitetstilbud som finnes i kommunen, både via frivillige lag og foreninger samt kommersielle aktører. Han kan også bidra med å finne lokale røykeavvenningskurs og opplegg for kostholdsveiledning. Og ikke minst kan han bidra med å holde motivasjonen oppe i forhold til et mål om en varig livsstilsendring på ett eller flere områder.

Å komme til frisklivsveileder er gratis og en resept varer vanligvis i 3 måneder.

Høres dette interessant ut, kan du som nevnt ta kontakt med NAV, legen din eller annet helsepersonell.

Statlig informasjon ikon

Skjemaer til oppfølging ved Frisklivssentralen