Oppsjøvegen vinter

Vegen Spåtind-Oppsjøen vinterstenges 9.11

Kommunal veg fra Spåtind til Oppsjøen ved fv 204, blir stengt for sesongen 9.11.2019

Det blir kjørt skiløype på vegen fremover.

Nordre Land kommune
Teknisk drift