Vernskoghogst

I henhold til Skogbruksloven § 12, anses skog som vernskog når den tjener til vern for annen skog eller gir vern mot naturskader. Det samme gjelder områder opp mot fjellet eller ut mot havet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling.
Melding om hogst i verskog meldes kommunen senest 3 uker før hogsten skal settes i gang. Hogst kan ikke igangsettes før det foreligger tilbakemelding fra kommunen.

Skjema for melding om hogst i vernskog

Velg tekststørrelse
A A A