_DSC2274

Kommunedelplan Synnfjell Øst 2018-2030

Kunngjøring av planvedtak

Kommunestyret i Nordre Land har i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 i sak 80/18 i møte 16.10.2018 vedtatt ny kommunedelplan for Synnfjell Øst 2018-2030.

Oppheving av bebyggelses- og reguleringsplaner

Kommunestyret i Nordre Land har i medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 i sakene 83/18-100/18 i møte 16.10.2018 vedtatt å oppheve 18 regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor gammel kommunedelplan for Synnfjell Øst.

Plandokumenter

Bestemmelser og retningslinjer

Planbeskrivelse

Plankart