Valglister til kommunestyrevalget i Nordre Land kommune

Valgstyret i Nordre Land kommune godkjente i møte den 15.05.2019 følgende valglister:

Arbeiderpartiet, Bygdelista, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Valglistene er lagt ut til offentlig ettersyn i Sentrumsservice i Nordre Land rådhus og på kommunens hjemmeside.

Klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslag må fremsettes innen 24.05.2019. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til Nordre Land kommune, valgstyret, postboks 173, 2882 Dokka.

For nærmere opplysninger om klageadgang henvises det til valgloven § 6-8 og kapittel 13 eller ta kontakt med politisk sekretariat på telefon 61 11 60 00.