Forhåndsstemming til og med 6. september

Til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme på rådhuset (Sentrumsbygg). Åpningstid: mandag-fredag kl.0830-1530.

Den ordinære forhåndsstemmegivingen  avsluttes fredag 6. september kl 15.30.
Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst av landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

I Nordre Land kan du forhåndsstemme i servicetorget (Sentrumsservice) i Nordre Land rådhus (Sentrumsbygg). Du kan forhåndsstemme i tidsrommet mandag - fredag kl. 08.30-15.30. Torsdag 5. september er åpningstiden utvidet til kl. 20.00.

Husk legitimasjon
Ta med legitimasjon når du skal stemme. Møter du opp i valglokalet uten legitimasjon og du er ukjent for stemmemottaker, vil du ikke få anledning til å stemme. Legitimasjon kan være pass, førerkort eller bankkort med bilde. Det er ikke nødvendig med valgkort for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med og det går raskere for deg å stemme.

Velg tekststørrelse
A A A