Valglogo_gull

Er du innført i manntallet?

VALG: Manntallet for Nordre Land er lagt ut til offentlig ettersyn i rådhusets servicetorg.

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du har flyttet fra.

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommune der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge. Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Dersom du mener at du er feil innført i manntallet kan du kreve at feilen blir rettet.Søknadsskjema for retting i manntall.

Søknaden må være kommet inn til Valgstyret i den kommunen du sist var registrert bosatt innen 10. september kl. 17.00.