Søknadsfrist kulturmidler 1. oktober

Drift lag/foreninger, drift idrettsanlegg, brøyting av skiløper, grendehusfondet

Fra høsten 2019 tar Nordre Land kommune i bruk digitale søknadsskjemaer for søknad om kulturmidler inkl. drift av idrettsanlegg, tilskudd til brøyting av skiløyper og tilskudd fra grendehusfondet. Felles søknadsfrist 1. oktober.