TT-tjenesten

Ordningen med TT-tjenesten flyttes fra kommunen til fylkeskommunen

Ordningen med transporttjeneste for forflytningshemmede skal fra 01.01.2020 saksbehandles i fylkeskommunen.

Transporttjenesteordningen er en fylkeskommunal ordning, som i Oppland har blitt administrert av kommunene. Dette vil fra 01.01.2020 bli overført til Innlandet Fylkeskommune.

Kommunen skal ikke behandle søknader etter 01.10.2019. Om du har søkt nå nylig vil denne søknaden bli sendt til Fylkeskommunen for behandling. Alle som er godkjente TT-brukere på tidspunktet som ny ordning trer i kraft vil være godkjent ut 2020. Det vil bli utarbeidet ny forskrift og nye søknadsskjemaer.

Fylkeskommunen vil sende brev ut til alle godkjente brukere med informasjon.

Ved spørsmål om endringen og hva evt. dette betyr for deg kan du ta kontakt med Tildelingskontoret på tlf. 61 11 60 50.

Informasjon TT-ordningen finner du her.