Infrastruktur3

Status på utbygging av bredbånd

Tilskudd til bredbåndsutbygging

Kommunene i Gjøvikregionen søkte og fikk i desember 2018 tildelt midler fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og fylkeskommunen til utbygging av bredbånd.  

Når bredbåndsutbygging finansieres med statlige midler krever det en offentlig anskaffelsesprosess. I juni 2019 ble anbudet for Gjøvikregionen kunngjort. En feil i anskaffelsessystemet på innkjøpsavdelingen i Gjøvikregionen gjorde at kunngjøringen måtte gjøres på nytt. Ny konkurranse ble derfor kunngjort i midten av august.

Leverandørene har bedt om utvidet frist til slutten av november for å kunne beregne et tilbud basert på både fiber- og mobilteknologi. Dette er i tråd med betingelsene fra Nkom om at anbudsprosessen skal være teknologinøytral.

Vi forventer at utbygging av nye områder kan starte våren 2020.