Dokkaelva live

Forurenset vann i Dokkaelva

Fyringsolje har lekket ut i Dokkaelva fra Dokka Fasteners.

Brannvesenet er på stedet.
Lensing er startet fredag og lekkasjen er stanset.

Lensing pågår fortsatt. Brannvesenet  har dialog med Fylkesmannen og samarbeider godt med
Dokka Fasteners for å begrense skaden så mye som mulig.