Byggeperiode - info til alle naboer, skolelever og andre berørte parter av byggearbeidene i Torpa.

I perioden frem til nå er rivearbeidene ferdig utført og byggearbeidene er godt i gang med de omfattende grunn- og betongarbeidene. Det er skiftet ut mye masser i grunnen som var uegnet å bygge på. Parallelt med de «synlige» arbeidene på byggeplassen foregår planleggingen av de siste detaljene for byggene.

I den neste perioden vil arbeidene gradvis gå fra grunnarbeider til betongarbeider og montering av stålelementer og betongelementer for både flerbrukshallen og skolen. I kombinasjon med vått og tørt vær har det vært utfordrende å håndtere støvproblematikken fra byggeplassen. Det gjøres støvreduserende tiltak på plassen i tillegg til at gravearbeidene etter hvert vil avta og dermed vil også støvet reduseres.

Det vil være lite aktivitet på byggeplassen i fellesferien.

Coronavirus: Prosjektet og byggeplassen praktiserer bransje-anbefalte Coronatiltak. Utover det er ikke prosjektet påvirket av Coronasituasjonen per dags dato.

For spørsmål om prosjektet kan dere kontakte:

Prosjektadministrasjonen ser frem til et fortsatt godt samarbeid og ønsker alle en god sommer!

 

Kart TBUS.png

Koronavirus: Driften på byggeplassen tilpasses til de enhver tids gjeldende retningslinjer fra helsemyndighetene. Per nå går rive- og byggearbeidene som planlagt, men dette kan raskt endre seg.

For spørsmål om prosjektet kan Nordre Land kommune sin prosjektleder Tom G. Stomlien kontaktes, mail tom.g.stomlien@nordre-land.kommune.no  

Nordre Land kommune ser frem til et godt samarbeid med naboer og andre berørte parter!
Med vennlig hilsen
for prosjektet 

Nordre Land kommune
v/prosjektleder Tom G. Stomlien

Vedtak 20. februar 2020

Et enstemmig kommunestyre har 20. februar 2020 vedtatt bygging av ny barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, folkebibliotek, terapibasseng og storstue i Torpa.
Flytting av skolen inn i midlertidige lokaler starter allerede i uke 9 i vinterferien og deretter starter riving. Byggestart er planlagt i mai, med ferdigstillelse i desember 2021. Dette er en storsatsing på barn, unge, folkehelse og kultur som kommer hele kommunen til gode.

Vedtak i kommunestyret 20. februar 2020