Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte. Inntektsgrensene har økt som følge av at boutgiftstaket har økt. Det betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte per måned i perioden april til oktober. Søkerne får beskjed om at økningen er midlertidig i vedtaksbrevene fra og med april.

Hvem kan søke?
Bostøtte er en statlig støtteordning for personer og husholdninger med lav inntekt og høye boutgifter. Du må være fylt 18 år for å få bostøtte. Det er kommunen som behandler søknaden din.

Boligen din må være godkjent helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging. Alle i boligen må være registrert på boligadressen i folkeregistret.

Hvordan kan jeg søke?  
Det er enkelt og raskt å søke elektronisk.

Du finner mer informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker på husbanken.no  Der kan du også sjekke om du har rett til bostøtte via vår kalkulator.

Søknadsfrist:
Den 25. hver måned

Svar:
Innen den 20. neste måned                                                        

Utbetaling:
Ca. 20. hver måned