​Arbeidet er planlagt i starten av 2023. Vi skal informere så godt vi kan og de som er direkte berørt vil få beskjed. 

Plan for arbeidet

 • Uke 1 Vi starter med å sette opp skilt og bygge gjerder
 • Torsdag 5.1 starter oppgraving av første hullet i Nedre Smebyveg utenfor Dokka Videregående
 • Lørdag 7.1 stenges vannet for å sette ned en kum, men det blir bare Skolen og Lyngvegen 6 som mister vannet, da vi har ordnet provisorisk vann til andre
 • Mandag 9.1 blir Idrettsvegen fysisk stengt ved Nedre Smebyveg og Furuvegen. For å komme til parkeringsplasser og eiendommer mellom sperringer må Holtevegen brukes. Parkeringsplass til skolen blir noe redusert.

Det er ikke sikkert vi klarer å lage bilveg inn til Nedre Smebyveg 2 og Idrettsvegen 10 hele tiden. Alle berørte vil få beskjed på døra før innkjøringen blir stengt.

 • Uke 3 skal vi trekke inn nye rør mellom plasser vi har gravd opp.
  Da vil det bli redusert framkommelighet fra første hullet i Nedre Smebyveg og litt forbi Lyngvegen, mellom Furuvegen og Villavegen i Idrettsvegen og inn til Idrettsvegen 3.

Alle berørte vil få beskjed på døra før innkjøringen blir stengt.

Planen er å starte med litt igjenfylling i Nedre Smebyveg og parkeringsplassen i uke 3.

 • Uke 4 settes det ned ny kum i Idrettsvegen/ Furuvegen. Vi varsler abonnenter i Furuvegen som mister vannet når vi skal sette ned denne kummen.

Vi begynner også med kum som skal ned i Nedre Smebyveg/ Idrettsvegen i uke 4. Her er en del arbeid med ny brannhydrant, drenering fra kum og rør som skal knyttes sammen med Holtelia.

 • Fra mandag 6.2 er alt fylt igjen, utenom krysset Nedre Smebyveg/Idrettsvegen. 

  Her vil det bli stengt i 14 dager til da vi skal koble nytt overvann, sette ny brannhydrant og legge rør over til Holtelia.
    


Teknisk Drift oppfordrer til mindre biltrafikk i skoleområdet ved færre kjører til og fra skole.
Ved kjøring av barn til og fra skole oppfordres det til å bruke parkeringsplasser bak Bondlid, alternativt Villavegen og parkeringsplass ved grusbanen.