Det innføres aksellastrestriksjoner i vårløsningen, på noen kommunale veger i Nordre Land kommune. Aksellasten settes til 6 tonn, og vil bli skiltet på de aktuelle vegene. Restriksjonene gjelder til skiltene blir fjernet.

Vegene det gjelder er:
Thomlevegen, Esbjuglinna, Veståsvegen, Sæterbygda, Vestergardsvegen,
Moavegen, Bårlivegen, Sollivegen, Nybakktåje, Hombsvegen, Nylinna, Kverndalskroken, Liesvegen og Gamlebyen.

Dispensasjoner for aksellast utover det som er fastsatt i veglisten, vil ikke bli gitt når lasten er delelig. Dispensasjonssøknader behandles av Statens vegvesen, Region Øst.

Eventuelle spørsmål kan rettes på telefon 907 81 019, eller e-post: postmottak@nordre-land.kommune.no
Teknisk drift, Nordre Land kommune