Forhåndsstemme hjemme

Dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kan møte frem i valglokalet på valgdagen 9. september, eller forhåndsstemme i vårt Servicetorget (Sentrumsservice) i rådhuset, kan du be om å få stemme hjemme.
Ta kontakt med Politisk sekretariat i Nordre Land kommune på tlf 61 11 60 47 eller e-post: postmottak@nordre-land.kommune.no innen tirsdag 3. september 2019 kl. 15.30 for å gjøre avtale om stemme hjemme.

Velg tekststørrelse
A A A