Hva kan vi tilby

Ambulerende vaktmester er et kommunalt tilbud om hjelp til praktiske gjøremål, enkle reperasjoner og vedlikeholdsarbeid.
Pris er kr. 400,- pr. påbegynte time