Ansatte kirken
Navn Tittel Telefon
Anita Roen Menighetssekretær 61 11 61 26
Arne Dokkesveen Kirkegårdsarbeider Nordsinni 905 93 184
Geir Strande Kirkegårdsarbeider 412 39 507
Grethe Sveen Kirkeverge 61 11 61 27
Knut Ellefsrud Sogneprest 61 11 61 35
Kristin Sundt Sogneprest 61 11 61 36
Roger Haugen Klokker Østsinni kirke 992 36 276
Roger Jøranli Trosopplærer, klokker Nordsinni og Torpa 61 11 61 28
Sergey Shein Kantor 61 11 61 23
Sevinj Mirzayeva Kantor 61 11 61 78
Svein Bjeglerud Kirkegårdsarbeider Østsinni 958 29 260
Marit Midthaugen Rønningen Saksbehandler, klokker Lunde kirke 61 11 62 23