Avfall

Avfall og gjennvinning

Renovasjonskalender og informasjon om søppeltømming fra Horisont.

Spørsmål om renovasjon skal rettes til Horisont miljøpark IKS Telefon 61 14 55 80 epost: renovasjon@hiks.no

Trenger du flere du matavfallposer eller sekker for plastinnsamling?
Dette kan fås i Sentrumsservice i Rådhuset.

Her finner du oversikt over returpunkter i vår kommune.

Vinjarmoen  og Åmodt (Torpa) gjenvinningsstasjoner

Priser for renovasjon