Klart vi kan barnehage

Barnehage

Velkommen til Nordre Land barnehagen.

Vår visjon: "Klart vi kan! Stort å være liten i Nordre Land".

Vår hovedmålsetting: Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Tjenesteområdeleder: Anne Mari Kind

Barnehagekoordinator: Camilla Gjerdalen

IST Direkte pålogging for foresatte

Nordre Land barnehagen er på Facebook. Følg oss!

Vi har seks barnehager i Nordre Land

Dæhli barnehage

Dæhli (2).jpg

Adresse: Dæhlilinna 77, Dokka

Styrer: Lise Rehaug
Telefon: 416 24 305 
Avdelinger:1 avd. 
Grupper: 3, 4 og 5 dager
Åpningstid: 06.30 - 16.45

Furulund barnehage

Furulund ny.jpg

Adresse: Nedre Smebyveg 11

Styrer Tone Merete Brattrud
Tlf leder: 928 23 372 

Tlf Tyrihans: 941 65 553
Tlf Veslefrikk: 941 66 055
Tlf Askeladden: 941 73 306
Tlf Kvitebjørn: 941 79 011
Avdelinger: 4 avd.  
Grupper: 3, 4 og 5 dager   
Åpningstid: 06.45 - 17.00

Mariringen barnehage

Mariringen.jpg

Adresse: Nord-Torpvegen 16, Aust-Torpa

Styrer: Gun Hatterud Nybo

Tlf småbarn: 904 07 994
Tlf storebarn: 902 82 420
Telefon leder: 951 62 771
Avdelinger: 2 avd. 
Grupper: 3, 4 og 5 dager
Åpningstid: 06.45 - 17.00

 

Solheim barnehage

Solheim.jpg

Adresse: Synnfjellvegen 115, Nord-Torpa

Styrer: Ingunn Finstuen

Tlf småbarn: 904 73 884
Tlf storebarn: 904 72 113
Telefon leder: 947 82 737
Avdelinger: 2 avd. 
Grupper: 3, 4 og 5 dager
Åpningstid: 06.45 - 17.00

Tonlia barnehage

Tonlia.jpg 

Adresse: Tonlia 5, Dokka

Styrer: Lisbeth Nygård
Tlf. Nøtteliten: 948 32 522
Tlf. Nordigarden: 947 91 222
Tlf. Sørigarden: 948 54 288
Telefon leder: 970 33 990
Avdelinger: 3 avd.
Grupper: 3, 4 og 5 dager
Åpningstid: 06.45 - 17.00

 

Øygardsjordet barnehage

Øygardsjordet.jpg

Adresse: Landmovegen 13,  Dokka

Barnehagestyrer: Gunvor Finstuen Framnes

Tlf. Småtrolla: 976 13 674
Tlf. Stortrolla: 976 16 729
Tlf. Skogtrolla: 976 16 854
Tlf. Trollunga: 976 16 517
Tlf. Sjarmtrolla: 976 13 442
Telefon leder: 958 19 732
Avdelinger: 5 avd. 
Grupper: 3, 4 og 5 dager
Åpningstid: 06.45 - 17.00

 

 

Nullmobbing.png