Barnevern

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

 • undersøker om det er grunnlag for å iverksette tiltak overfor barn og deres familier
 • sikrer at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
 • bidrar til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
 • følger nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer

Les mer på hjemmesiden til Gjøvik og Land barnevern

Gjøvik og Land barnevern kontaktinformasjon

Gjøvik og Land barneverntjeneste 61 18 95 60

Besøksadresse: Strandgata 17, 2815 Gjøvik
Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik

Barnevernsjef: Are Andersen 48 29 75 01
Assisterende barnevernsjef: Elin Jøraasen 41 43 28 21
Avdelingsleder for Barnevernvakt og mottak: Inger Ellen Ulsaker 99 46 73 20
Avdelingsleder for Undersøkelse: Elin Sveum 91 77 58 91
Avdelingsleder for Tiltak: Anette Rosenlund 91 87 28 22
Avdelingsleder for Plassering: Bente Hallingstad: 46 94 13 76


Utenom åpningstid:

Barnevernvakta i Gjøvik og Land barneverntjeneste
Telefonen er bemannet hele døgnet.

Hovedoppgaven til barnevernsvakta er å hjelpe familier i krise som trenger hjelp raskt.
Barnevernsvakta er tilgjengelig på ettermiddag, kveldstid, helger og høytider - når den ordinære barnevernstjenesten har stengt.
Ta kontakt dersom du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for:

 • Vold eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Høyt konfliktnivå mellom foreldre
 • Foreldre som ruser seg med alkohol og / eller narkotika
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsgifte

Barnevernsvakta gir tjenester som:

 • Akutt hjelp til barn og familier i kriser
 • Råd og veiledning, også uten å melde sak
 • Melding til barnevernstjenesten

Melding til barnevernstjenesten

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe eller sende skriftlig melding til barneverntjenesten når man er bekymret for om barn, ungdom eller familie har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig for private å være anonyme.

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt, plikter alle offentlige ansatte å melde fra til barneverntjensten.

Meldeskjema barnevernet - Offentlig melder (krever innlogging)

Meldeskjema barnevernet - Privat melder 

Meldinger til barneverntjenesten kan være henvendelse / søknader fra foreldre eller fra andre offentlige instanser eller privatpersoner. 

Meldinger kan drøftes anonymt.

Litt tid til overs?

Land barneverntjeneste har behov for å rekruttere nye tiltakspersoner.

Flere barn i Nordre-  og Søndre Land har behov for ulike hjelpetiltak fra barneverntjenesten . Vi trenger derfor å komme i kontakt med deg som har litt tid til overs og har lyst til å bruke litt tid på barn/ungdom.
Det kan være støttekontakt, besøkshjem, miljøarbeider eller leksehjelp. Vi ønsker å opprette en ”bank” med tiltakspersoner slik at vi finner riktig person til riktig oppdrag når vi trenger det.