Barnevern

Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

 • undersøker om det er grunnlag for å iverksette tiltak overfor barn og deres familier
 • sikrer at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid
 • bidrar til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår
 • følger nøye med i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer 

Gjøvik og Land barnevern kontaktinformasjon

Gjøvik og Land barneverntjeneste 61 18 95 60

Besøksadresse: Strandgata 17, 2815 Gjøvik
Postadresse: Postboks 630, 2810 Gjøvik

Barnevernsjef: Are Andersen 48 29 75 01
Assisterende barnevernsjef: Elin Jøraasen 41 43 28 21
Avdelingsleder for Barnevernvakt og mottak: Inger Ellen Ulsaker 99 46 73 20
Avdelingsleder for Undersøkelse: Elin Sveum 91 77 58 91
Avdelingsleder for Tiltak: Anette Rosenlund 91 87 28 22
Avdelingsleder for Plassering: Bente Hallingstad: 46 94 13 76


Utenom åpningstid:

Barnevernvakta i Gjøvik og Land barneverntjeneste
Telefonen er bemannet hele døgnet.

Hovedoppgaven til barnevernsvakta er å hjelpe familier i krise som trenger hjelp raskt.
Barnevernsvakta er tilgjengelig på ettermiddag, kveldstid, helger og høytider - når den ordinære barnevernstjenesten har stengt.
Ta kontakt dersom du selv er utsatt for eller kjenner til at barn og unge utsettes for:

 • Vold eller er vitne til vold
 • Seksuelle overgrep
 • Høyt konfliktnivå mellom foreldre
 • Foreldre som ruser seg med alkohol og / eller narkotika
 • Omsorgssvikt
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsgifte

Barnevernsvakta gir tjenester som:

 • Akutt hjelp til barn og familier i kriser
 • Råd og veiledning, også uten å melde sak
 • Melding til barnevernstjenesten

Meldeskjema

Litt tid til overs?

Land barneverntjeneste har behov for å rekruttere nye tiltakspersoner.

Flere barn i Nordre-  og Søndre Land har behov for ulike hjelpetiltak fra barneverntjenesten . Vi trenger derfor å komme i kontakt med deg som har litt tid til overs og har lyst til å bruke litt tid på barn/ungdom.
Det kan være støttekontakt, besøkshjem, miljøarbeider eller leksehjelp. Vi ønsker å opprette en ”bank” med tiltakspersoner slik at vi finner riktig person til riktig oppdrag når vi trenger det.

Tips en venn Skriv ut