Hun tiltrådte stillingen 1. juni.
Kontaktinformasjon