Meld feil på lavspentnettet til Etna Nett - https://www.vokksnett.no/kontakt-oss/

Vi har mange spørsmål om mat i frysere og kjøleskap etter strømbruddet. Onsdag 24. november settes det ut en egen container på Vinjarmoen miljøstasjon hvor det er mulig å levere matavfall gratis. Det anmodes til at det ikke er mer emballasje enn nødvendig, men ikke pakk ut bedervet mat. Åpningstid er kl. 15-19.


Vi følger oppfordrer alle til å følge opp sine pårørende og naboer.

Det er mulig å fylle drikkevann på Vinjarmoen ved Dokka Fasterners.
Se kart
Vannforskyning Vinjarmoen.png

Følg avbruddskartet til Etna nett: https://avbruddskart.etna.no/