Brann og feiing

Brann og feiing

Dokka brannstasjon,
Besøksadresse: Vest-Torpvegen 24, Dokka

Brannsjef: Tore Halden

VED BRANN RING 110

Nordre Land kommue har "Forskrift om åpen brenning

Søknad om fritak for feieavgift.

Nordre Land brannvesen er på Facebook. Følg oss gjerne!