Brukerråd i miljøarbeidertjenesten er etablert. 5. mars hadde de første møte. 
Det er gjennomført valg og følgende medlemmer er valgt inn i brukerrådet:

  • Hege Brattsveen
  • Rune Framnes
  • Ingveig Sæteren
  • Tomas Bjørnødegård
  • Haldis Rønningen

Tomas er valgt som leder for rådet.
Mai Liss Ringsrud bistår brukerråd med organisering.