Priser 2021

Her vises priser og gebyrer for 2021

Husleie kommunale boliger

Omsogrsleilighet Furuholtet kr  6 600,-
Omsorgsleilighet Rudsgata 6-12 kr  6 600,-
Omsorgsleilighet Rudsgata 18 L kr  6 600,-
Omsolrgsleilighet Torpavegen 24 A  kr  7 445,-
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 F kr  7 445,-
Omslorgsleilighet Torpavegen 24 B-D kr  8 420,-
Omsorgsleilighet Torpavegen 24 I-H kr10 075,-
Omsorgsleilighet Korsvold kr  8 620,-
Omsorgsleilighet Gamlevegen 43-45 kr  7 765,-
Omsorgsleilighet Gamlevegen 47 kr  8 440,-
Trygdeleilighet Landmovegen 2-12 kr  4 783,-
Trygdeleilighet Gamlevegen 35-37 kr  4 783,-
Utleiebolig Storgata 21 kr  4 925,-
Utleiebolig Dokken 17 kr  5 259,-
Utleiebolig Vokksgata 27 kr  4 924,-
Utleiebolig Doktorhaugen 3 kr  6 604,-
Utleieleilighet Nybovegen 12-22 kr  4 744,-
Utleieleilighet Nybovegen 20 kr  5 970,-
Utleieleilighet Jevnakervegen 26F kr  9 398,-
Utleieleilighet Jernbanegata 3 kr  6 060,-
Utleieleilighet Stasjonsvegen 3, sør kr  4 950,-
Utleieleilighet Stasjonsvegen 3, nord kr  5 670,-
Utleieleilighet Villavegen kr  6 500,-
Utleieleilighet Elgtråkket 5 kr  5 855,-
Utleieleilighet Elgtråkket 7-21 kr  6 125,-
Utleieleilighet Elgtråkket 14 kr  5 723,-
Utleieleilighet Elgtråkket 6 kr  6 814,-
Utleieleilighet Elgtråkket 12 kr  8 772,-

 

Vann og avløp tilknytningsavgifter

Dokka og Torpa

Lav sats vann pr m3 kr        81,-
Lav sats avløp pr m3 kr      156,-
Middels sats vann pr m3 (mva fritt) kr        25,-
Middels sats avløp pr m3 (mva fritt) kr        45,-
Normal sats vann pr m3 (mva fritt) kr      210,-
Normal sats avløp pr m3 (mva fritt) kr      230,-
Tilbygg næringsbygg  kr   6 250,-
Midletidig tilknytning kr 12 500,-
Næring, vann kr 25 000,-
Næring, avløp kr 37 500,-

Ved omdisponering av eksisterende bygg, f.eks. endring fra kaldt til varmt lager, tilkommer ikke ny tilknytningsavgift.

Synnfjell øst

Lav sats* kr   25 000,-
Normal sats * kr 130 000,-
Normal sats (hytter<80 m2 BRA og tomt<500 m2)* kr   70 000,-
Normal sats leilighet kr   50 000,-
Høy sats* kr   50 000,-
Anneks* kr   37 500,-
Næringsbygg, vann kr   25 000,-
Nøringsbygg, avløp kr   37 500,-
Tilbygg næringsbygg kr     6 250,-
Midlertidig tilknytning kr   12 500,-

* ved tilknytning av kun vann eller kun avløp, faktureres 50% gebyr.

Fritidsboliger faktureres lav + normal sats. Anneks og næring har selvstendige gebyrsatser.
Grbyrene for fritidsboliger og leiligheter gjelder pr. boenhet.

Septikslam

Kontrollgebyr septik Kr  419,-
Slamavskiller for bolig (inntil 4 m3) Kr. 2 031,-
Tett tank for bolig (inntil 6 m3) Kr. 2 663,-
Minirenseanlegg for bolig Kr. 2 031,-
Slamavskiller for fritidsbolig (inntil 4 m3) Kr. 2 531,-
Tett tank for fritidsbolig (inntill 6 m3) Kr. 3 163,-
Minirenseanlegg for fritidsbolig Kr.  2 531,-
Pris pr. m3 utover standard størrelse (4/6 m3) Kr.     419,-
Gebyr for ikke nedbrytbare produkter i septiktank Kr.  5 000,-
Tilleggsgebyr, akuttømming etter kl. 15.00 på hverdager Kr.     980,-
Tilleggsgebyr, akuttømming etter kl. 21.00 på hverdager og helg/helligdager Kr.  1 340,-
Gebyr for manglende tilgang til septikkanlegg Kr.     500,-

Akuttømminger bestilt før kl. 12.00 på hverdager utføres til vanlig honorar.
Ved fortetninger av ikke- nedbrytbare produkter som må leveres som spesialavfall, faktureres overtredelsesgebyr.

Kino - billettpriser

Barn kr     90,- (100,-)
Voksen kr   110,- (120,-)

Prisene i parentes gjelder filmer med særlig høy leiepris, f.eks 3D-film.

Leie kulturarenaer

Lokverksted

Interne arrangører NLK kr       0,-
Lokale lag pr. arrangement kr       0,-
Lokale lag pr.øving kr       0,-
Andre arrangører pr.arrangement* kr 5700,-
Andre arrangører pr. øving kr   230,-
Ekstraordinær rydding/renhold Lokverkstedet - pr. time  kr   400,-

*Pris er avhengig av type arrangement. Oppgitt pris er minimumspris.

Kinosal

Interne arrangører NLK kr        0,-
Lokale lag, intekstsgivende arrangement kr  2300,-
Lokale lag pr. øving kr    230,-
Andre-private arrangører* kr  5700,-

*Pris er avhengig av type arrangement. Oppgitt pris er minimumspris.

Dokkahallen

Leie av Dokkahallen pr time kr   213,-

 

Svømmehallen Dokka ungdomsskole

Leie av svømmehallen pr time kr   693,-

 

Fritak fra betaling av leie for kommunale lokaler

Lag som kan dokumentere at de tilfredsstiller kravene for å motta voksenopplæringsmidler kan med henvisning til Lov om Voksenopplæring § 7 og lovens forskrift § 10, søke om fritak fra betaling av leie for kommunale lokaler. For å tilfredsstille kravene må laget være tilknyttet et studieforbund. Laget må videre bl.a. ha minst 3 medlemmer over 14 år  som deltok på minst ¾ av undervisningen siste rapporteringsår. Evt. fritak gjelder øving i kommunal lokaler som foregår på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier unntatt, og ikke varer lengre enn til kl. 21.00. Søknad om fritak sendes kulturkontoret.

Vann og avløp abonnementsavgifter

Dokka og Torpa

Fastavgift vann kr  2 556,-
Fastavgift avløp kr  3 219,-
Forbruk pr m3 vann kr       33,-
Frobruk pr m3 avløp kr       41,-
Gebryr, ikke rapportert vannmålerstand kr     500,-

 

Synnfjell øst

Fastavgift vann kr  4 000,-
Fastavgift avløp kr  4 150,-
Fastavgift vann anneks som boenhet kr  2 000,-
Fastavgift avløp anneks som boenhet kr  2 075,-
Forbruk pr m3 vann fritidseiendom kr      12,5
Forbruk pr m3 avløp fritidseiendom kr       15,-
Forbruk pr m3 vann næringseiendom kr      12,5
Forbruk pr m3 avløp næringseiendom kr       15,-

 

Fellingsavgift elg og hjort

Elg, voksen kr    485,-
Elg, kalv kr    285,-
Hjort,voksen kr    370,-
Hjort, kalv kr    225,-

 

Ved fra Dokka vedsenter

Bjørkeved, sekk 60 liter kr      75,-
Blandingsved, sekk 60 liter kr      65,-
Utkjøring pr sekk kr        5,-
Storsekk 1000 liter, stablet kr 1 100,-
Storsekk 1000 liter, løs kr    850,-
Utkjøring pr 1000 liter sekk kr      50,-

Minstepris for utkjøring er kr 100,-

Utleie til arrangementer

Plasser til salg, tivoli og utstillinger

Leie pr dag 0-49 m2 kr   251,-
Leie pr dag 50-249 m2 kr   406,-
Leie pr dag 250-499 m2 kr   571,-
Leie pr dag 500-999 m2 kr   779,-
Leie pr dag over 1000 m2 kr   977,-

 

Arrangementsutstyr

Leie av utstyr til arrangementer i Nordre Land kommune. Utstyret bør bestilles i god tid og senest 5. virkedager før ønsket levering.

Forespørsel om leie sendes: Erik Eng

Seil i Følyterparken - opp og ned Pris forutsetter at det er med en fra arrangør kr  1 400,-
Seil i gata opp-ned Inkl. overtid for å ta ned etter arrangement kr  4 480,-
Lite seil opp-ned   kr     390,-
Stenging-åpning av Storgata Inkl.overtid kr     840,-
Stenging-åpning av Storgata,  Landsbymarked inkl. overtid kr  1 680,-
Seil på ny plass opp-ned   kr  2 520,-
Landsbyhuker opp-ned 10 stk Pris pr huk kr     280,-
Bord og krakker 38 bord og 78 krakker kr  1 500,-
Bålpanner 3 stk. kr     280,-
Landsbydass Lag/forreninger/kommunale i sentrum kr  2 060,-
Landsbydass Lag/forreninger/kommunale utenfor sentrum kr  2 620,-
Landsbydass Private/næringsdrivende +medgått tid og km  kr  3 500,-
Montering scene i Lokverksted   kr  2 080,-

 

Landbruk

Konsesjonssaker

Konsesjonssaker, minstegebyr kr  2 500,-
Konsesjonssaker, maksgebyr kr  5 000,-

Mistegebyr tillegges et tillegg på 3 promille av første milion samt 2 promille av overskytende inntil maksgebyr.

Delingssaker

Delingssaker etter jordlovens §12 kr  2 000,-

 

Feiing og tilsyn

Feiing/tilsyn av piper og ildsteder/stk kr   450,-   
Tilleggsavgift ved unnlatt tilrettelegging første besøk kr   350,-
Feiing av hyttepiper utover ordinært besøk kr   890,-
Feie og tilsynsavgift hytte/ fritidseiendom* kr   150,-

* Ved 3 eller flere piper på fritidseiendommer faktureres kr 100,- ekstra pr. år.

Eiendomsskatt

Verker, bruk og næringseiendommer  7,0 promille
Bolig og fritidseiendom  3,5 promille

 

Plan- og bygningsloven, saksbehandling

Byggesøknad for arbeider som krever ansvarlig søker

§ 20-3, jf. § 20-1a Boligbygg, en boenhet kr 17 500,-
Tillegg pr boenhet utover den første kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Fritidsbolig, selvstendig enhet kr  15 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende anneks på bolig kr    4 476,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende anneks på fritidseiendom 0-25 kvm BYA kr    4 476,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende anneks på fritidseiendom 26- 50 kvm BYA kr    6 154,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende garasje/uthus på bolig/fritidseiendom, areal over 70 kvm BYA kr    5 595,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Frittliggende garasje/uthus på bolig m/ boenhet kr  12 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Tilbygg/påbygg/underbygg over 50 m2 BRA kr    7 500,-
Tillegg pr. tilbygg/påbygg/underbygg utover det første kr    2 500,-
Tilbygg/påbygg/underbygg som inneholder ny boenhet, boligeiendom kr  15 000,-
Tilbygg/påbygg/underbygg som inneholder ny boenhet, fritidseiendom kr  12 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Tiltaksklasse 1 kr  17 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Tiltaksklasse 2 kr  35 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Tiltaksklasse 3 kr  60 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Andre bygg enn bolig og fritidsbygg. Nybygg, tilbygg, påbygg, underbygging. Pr. påbegynte 100 kvm over 400 kvm BRA kr    3 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Driftsbygninger i landbruk over 1000 kvm eller tilbygg der totalt bygg blir over 1000 kvm kr  12 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 1 kr    6 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 2 kr  13 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1a Ledningsnett VA, tiltaksklasse 3 kr  19 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1b Vesentlig endring eller reparasjon av bestående byggverk kr    5 595,-
§ 20-3, jf.§ 20-1c Fasadeendring kr    5 595,-
§ 20-3, jf.§ 20-1d Bruksendring uten bygningsmessige arbeider kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1d Bruksendring som medfører bygningsmessige arbeider kr    7 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1d Bruksendring som medfører ny boenhet kr  12 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1e Riving av tiltak, tiltaksklasse 1, som ikke trenger høring av annen myndighet kr    3 916,-
§ 20-3, jf.§ 20-1e Riving av tiltak, tiltaksklasse 1, som er sefrak-registrert eller trenger høring av annen myndighet kr    6 500,-
§ 20-3, jf.§ 20-1e Riving av tiltak, tiltaksklasse 2 kr  13 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1e Riving av tiltak, tiltaksklasse 3 kr  25 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, tiltaksklasse 1 kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, tiltaksklasse 2 kr    9 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1f Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner, tiltaksklasse 3 kr  18 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1g Oppdeling, sammenføyning av bruksenheter i bolig, samt ombygging som medfører fravikelse av bolig kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1h Oppføring av innhegning mot vei/ av eiendom kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1i Skilt eller reklameinnretninger kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1j Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg. kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 1 kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 2 kr    9 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1k Vesentlig terrenginngrep, tiltaksklasse 3 kr  18 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1l Anlegging av veg, parkeringsplass eller landingsplass kr    5 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1m Deling av eiendom eller bortfeste av enhet i mer enn 10 år, utenfor byggesone og i uregulert område kr    6 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1m Deling av eiendom med grenser som er i samsvar med plan kr    3 000,-
§ 20-3, jf.§ 20-1m Søknad om tilleggsarealer/grensejusteringer kr    3 500,-

 

Plansaker

Gebyr skal fastsettes etter de gebyrsatser som gjelder når planen er innlevert til Ved endelig avslag av reguleringsforslag betales 50 % gebyr. Dersom det ikke har vært framdrift i en reguleringssak i løpet av de tre siste år, Dersom gebyret er åpenbart urimelig i forhold til de prinsipp som er lagt til grunn arbeid kommunen har hatt, kan kommunen etter eget tiltak eller etter søknad fastsette et forholdsmessig gebyr.

Krav om utarbeidelse av bebyggelsesplan (etter gammel plan- og bygningslov) i (flate)reguleringsplanar skal følges opp med utarbeiding av detaljregulering.

§ 12-9 Fastsettelse av planprogram kr   15 000,-
Grunngebyr kr   40 000,-
Gebyr per daa for de første 50 daa kr     2 000,-
Gebyr per daa utover de første 50 daa kr     1 500,-

Ved fastsetting av det arealavhengige gebyret skal underformål til følgende hovedformål ikke regnes med i gebyrgrunnlaget: LNF og Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (gjelder ikke småbåthavn)

  • Endring av reguleringsplan som omfatter hele planområdet behandles som ny plan med fullt gebyr.
  • Endring av del av reguleringsplan som krever full planprosess (behandling etter pbl § 12-3). Plangebyr regnes ut fra areal berørt av planendringenDet betales 50% av plangebyr for berørt areal
  • Mindre endring av reguleringsplan som ikke krever full planprosess (jf. pbl § 12-14): kr   15 000,-

Plangebyrene er justert ut fra kommunene rundt oss samt at grunngebyrene skal dekke kommunens faste kostander som annonsering utsending av varsler osv.

Dispensasjoner Kap. 19

§ 19-2 Dispensasjon fra LNF-området for enkle tiltak (garasje, tilbygg,osv) i kommuneplanens arealdel/ reg.planer og mindre avvik i gjeldende planer f.eks. takvinkel på tilbygg til eksisterende bygninger der tiltaket kommer i konflikt med gjeldende bestemmelser - Uten høring kr. 1 366,-
§ 19-2 Dispensasjon fra PBL m/forskrifter og gjeldende arealplan. Dispensasjoner som ikke krever høring etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling. Pr. forhold: kr. 5 595,- 
§ 19-2 Fradeling og dispensasjon fra PBL m/forskrifter og gjeldende arealplan. Dispensasjoner som ikke krever høring etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling. kr. 7 833,-
§ 19-2 Dispensasjon som krever høring etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling: kr. 11 190,-
§ 19-2 Fradeling og dispensasjon som krever høring etter pbl av 2008 kap. 19 og/eller politisk behandling: kr. 13 427,-
§ 19-2 Ved flere disp. forhold; pr. forhold etter første kr. 3 357,-

 

Byggesøknad som eier kan stå ansvarlig for selv

§ 20-4a Tilbygg, påbygg, underbygging av bolig/fritidseiendom < 50 kvm kr    5 000,-
§ 20-4a Tilbygg til garasjer, uthus på bolig/fritidseiendom < 50  kr    5 000,-
§ 20-4a Frittstående tiltak på bebygd eiendom inntil 70 kvm kr    5 000,-
§ 20-4b Alminnelige driftsbygninger i landbruket med samlet BRA under 1000 kvm:
Bygninger for husdyrhold inntil 1000 kvm (Nybygg) kr    9 000,-
Bygninger for personopphold (Nybygg) kr  15 000,-
Andre landbruksbygg (Nybygg redskapshus, o.l.) kr    6 000,-
Tilbygg (gjelder alle landbruksbygg) fra 0 - 100 kvm  kr    5 000,-
Tilbygg (gjelder alle landbruksbygg) fra 101 - 500 kvm kr    7 500,-
Tilbygg (gjelder alle landbruksbygg) fra 501 - 1000 kvm kr    9 000,-
Tilbygg med personopphold (uavhengig av størrelse) kr    9 000,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket med samlet BRA over 1000 kvm se § 20-3, jf.§ 20-1a over
§ 20-4c Mindre midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller anlegg kr    5 000,-
§ 20-4e Andre mindre tiltak som kan forestås av tiltakshaver kr    5 000,-

 

§ 21-4 Tillegg for igangsettingstillatelse etter gitt rammetillatelse

§ 21-4 Igangsettingstillatelse, for hver igangsettingstillatelse kr    5 000,-
§ 21-10 Midlertidig brukstillatelse kr    2 500,-
§ 21-10 Ferdigattest  kr    2 000,-
§ 21-10 Ferdigattest for tilbygg < 50 m2 kr       750,-
§ 21-10 Ferdigattest for pipe  kr       300,-
§ 21-10 Ferdigattest for tiltak etter § 20-4, < 15 m2 kr       300,-

Endring av gitte tillatelser

Endrings-/tilleggssøknad, pr. endring/tillegg § 20-3-tiltak kr    3 000,-
Endrings-/tilleggssøknad, pr. endring/tillegg § 20-4-tiltak kr    1 500,-
Endring av ansvarsrett kr    1 250,-

Godkjenning av foretak for ansvarsrett 

§ 22-3 Godkjenning, samt utviding av godkjennings-område, SØK, PRO, UTF, KTR - Der foretak ikke oppfyller kravene kr    3 500,-
§ 6-8 Byggesaksforskriften, godkjenning av selvbygger for SØK, PRO, UTF for inntil 2 av disse funkjsonene (bolig og/eller fritidsbolig) kr    2 500,-
§ 6-8 Byggesaksforskriften, godkjenning av selvbygger for SØK/PRO/UTF for alle funksjonene (bolig og/eller fritidsbolig) kr    3 500,-
§ 6-8 Byggesaksforskriften, Senere godkjenning av selvbygger for SØK, PRO, UTF (bolig og/eller fritidsbolig) kr    2 500,-

 

Utslippstillatelse

Ny søknad om utslippstillatelse, eller etter pålegg om utbedring samt utviding av eksisterende anlegg 

1-15 pe (1-3 boliger) kr    5 000,-
16 - 50 pe kr    9 000,-
51 - 100 pe kr  18 000,-
101 - 1000 pe kr  35 000,-
1001 - 2000 pe kr  52 500,-

 

Behandling av VA-plan kr 13 000,-

Større utslippssaker som medfører utlegging til offentlig ettersyn, befaring, innhenting av uttalelser, omfattende anleggskontroll o.l.: - Tiltakshaver/søker må selv dekke utgifter vedr. annonsering, ekstern faguttalelse/vurdering/behandling o.l. 

Ny søknad om utslippstillatelse, eller etter pålegg om utbedring samt utviding av eksisterende anlegg i henhold til godkjent VA plan

1-15 pe (1-3 boliger / hytter) kr  2 500,-

Behandling av ulovlig utslipp: 2 ganger det opprinnelige gebyret.

Behandling av søknad om endring av tillatelse: Viser til gebyr for endring av gitte tillatelser for byggesaker.

Ferdigattest for avløpsanlegg kr  2 000,-

Gebyrer etter Forurensningsloven 

§ 52 a Kontroll av private avløpsanlegg, herunder tette kr      335,-

 

Matrikkelloven

Seksjonering

Seksjonering

Søknadsgebyr kr   2 000,-

I tillegg beregnes timepris etter medgått tidsbruk. Gebyr for eventuell oppmålingsforretning, utstedelse av matrikkelbrev og tinglysing kommer i tillegg.

Andre avgifter

Grensemerker pr.stk kr      50,-
Arbeid iht matrikkellova kan faktureres etter medgått tid iht timessats kr 1 000,-

 

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn

Opprettelse av grunneiendom og festegrunn

Areal fra 0 - 500 m2 kr    8 758,-

Areal fra 500 - 2000 m2

kr  18 768,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt 5 da kr    2 502,-
Oppretting av punktfeste kr    8 500,-

Tilleggsareal til eksisterende tomt ved fradeling

Areal fra 0 - 300 m2 kr    6 700,-
Areal fra 301 - 1000 m2 kr  11 000,-
Areal over 1000 m2 - Tillegg pr. 1000 m2 kr    2 502,-

Oppretting av grunneiendom på hel teig

Faktureres etter medgått tid, timesats. kr     1 060,-
Minstegebyr kr     3 650,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0 - 500 m2 kr    8 758,-
Areal fra 500 - 2000 m2 kr  18 768,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt 5 da kr    2 502,-

Oppmåling av uteareal pr eierseksjon

Areal fra 0 - 50 m2 kr     3 847,-
Areal fra 51 - 250 m2 kr     7 695,-
Areal fra 251 - 2000 m2 kr   12 825,-
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt 5 da kr     2 502,-

Oppretting av anleggseiendom 

Volum fra 0 - 2000 m3 kr  18 768,-
Volum fra 2001 m3 - økning pr påbegynt 1000 m3 kr    2 502,-

Registrering av jordsameie

Registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Timesatsen er kr 500,-

Minstegebyr  kr  3 800,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting uten fullført oppmålingsforretning kr   3 800,-

Avbrudd i oppmålingsforretningen eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og 6.2

Grensepåvisning

Grensejustering: Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Areal fra 0 - 250 m2 kr    6 500,-
Areal fra 251 - 500 m2 kr    9 500,-

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksgrense 500 m2). Eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- og jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Grensejustering: Anleggseiendom

Volum fra 0 - 250 m3 kr    6 413,-
Volum fra 251 - 1000 m3 kr  10 260,-

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum (maksgrense 1000 m3)

Kartlegging av eksisterende grenser der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.

For inntil 2 punkter kr    2 900,-
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr       900,-

Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller kartlegging av rettigheter.

For inntil 2 punkter kr    5 800,-
For overskytende grensepunkter, pr punkt kr    1 300,-

Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid med 520 kr/time

Privat grenseavtale

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr   5 131,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr   1 283,-

Billigste alternativ for rekvirent velges.
Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid med 520 kr/time

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Areal fra 0 - 250 m2 kr  10 000,-
Areal fra 251 - 500 m2 kr  18 400,-

Arealoverføring pr nytt påbegynt 1 da medfører en økning av gebyret på 2000,- Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tingslysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

Anleggseiendom 

Volum fra 0 - 250 m3 kr  10 000,-
Volum fra 251 - 1000 m3 kr  18 800,-

Arealoverføring pr nytt påbegynt 1 da medfører en økning av gebyret på 2000,-

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

Matrikkelbrev og eiendomsopplysninger

Utstedelse av matrikkelbrev

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr    200,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr    350,-

Endringer i maksimumssatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. 

Eiendomsopplysninger

Eiendomsmeglerpakke kr 2 501,-
Eiendomsmeglerpakke ubebygd tomt kr 1 311,-
Eiendomsinformasjon fra Matrikkel kr    267,-
Bygningsdata fra Matrikkel kr    267,-
Grunnkart kr    267,-
Ledningskart kr    267,-
Matrikkelkart/Målebrev kr    400,-
Godkjente bygningstegninger kr    799,-
Byggevedtak kr    399,-
Seksjoneringstillatelse kr    176,-
Administrative grenser fra matrikkel kr    176,-
Gjeldende arealplaner med bestemmelser kr    400,-
Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse kr    333,-
Vannforsyning og avløpsforhold kr    333,-
Kommunale avgifter og eiendomsskatt kr    333,-
Restanser og legalpant kr    333,-
Tilknytning til vei kr    333,-
Pipe og ildsted kr    333,-

 

Vaksine

Influensavaksine inkl. konsultasjon kr    250,-
Konsultasjon ved reisevaksine kr    225,-
Konsultasjon ved flergangsvaksinering kr    120,-
Konsultasjon ved medbrakt vaksine kr    100,-

 

Unødvendige utrykninger, gebyr

Utrykning ved unødige alarm på automatiske alarmanlegg kr  5 500,-

 

Sykehjemsplass

Korttidsopphold Landmo 

Døgnopphold kr    170,-
Dag/nattopphold kr      90,-

Mer enn 60 døgn korttidsopphold i et kalenderår betales det som for langtidsopphold. På korttidsopphold i sykehjem vet man ikke noe om det blir noen økning ennå, da dette blir bestemt sentralt. Det kommer nye satser på dette fra helsedirektoratet en gang i desember. Nordre Land kommune forholder seg her til forskriftene.

Langtidsopphold Landmo (Beregnes etter §3 i forskrift)

Kurdøgnprisen, maxpris pr døgn kr   3 028,-

Fradrag boutgifter:

Beboere med bankinnskudd under 1 G, kan få refundert inntil kr 3.000,- pr måned i 3 måneder for dokumenterte utgifter. Beboere som på innflyttingstidspunktet har bankinnskudd på over 1 G, vil som hovedregel ikke få refundert boutgifter.

Ved særskilte tilfeller kan ny søknad vurderes utover 3 måneder. Korttidsopphold som betales som for langtidsopphold (det vil si over 60 døgn), gir fradrag inntil kr 3.000,- for enslige og kr 1.500,- for samboende for dokumenterte utgifter.

Etterberegning av vederlaget foretas etter at ligninga for foregående år er ferdig. Kontrollberegning foretas ved behov eller når det forekommer endringer. 

Hjemmetjenester

Hjemmehjelp månedsabonnement avhengig av inntekt

Inntekt under 2G kr      210,-
Inntekt 2 - 3 G kr   1 390,-
Inntekt 3 - 4 G  kr   2 210,-
Inntekt 4 - 5 G kr   2 925,-
Inntekt over 5 G kr   3 745,-

Timepris

Hjemmehjelp   kr    400,-
Ambulerende vaktmester kr    400,-

 

Psykisk helsearbeid, egenbetaling

Egenbet. på dagtilbud, avd. for psykisk helsearbeid kr    45,-
Egenbet. mandagskveld, avd. for psykisk helsearbeid kr    55,-
Egenbet. for kortere turer,avd. for psykisk helsearbeid kr   115,-
Egenbet. Sverigetur avd. psykisk helsearbeid kr   350,-

 

 
 

Trygghetsalarm

Leie pr. mnd. kr    305,-
Betaling for ekstra smykke pr mnd. kr      50,-
Tillegg der kommunen eier telefonabonnement pr. mnd kr     70,-

 

Hørselsundersøkelse

Hørselsundersøkelse / audiometri kr    190,-

 

Middagsmat / kost

Kost for beboere i omsorgssenter fullkost pr. mnd  kr  4380,-*
Middag i kantine  kr      88,-
Middag utkjørt  kr      88,-

 
* Kost i omsorgssenter vil være en abbonementsordning der man har en fastpris pr. mnd. Unntak er ved innleggelse på sykehus eller annen institusjon. I tillegg kommer satser som skal benyttes i beregningen av brukerbetaling for langtidsplass.

Opphold i omsorgssenter

Opphold i omsorgssenter, pr. døgn kr 155,-
Mat opphold, pr. døgn kr 130,-
Dagopphold  kr 180,-
Skyss til og fra dagopphold for eldre og demente kr 100,-
Skyss til og fra Dokka vedsenter, pr. tur kr   30,-
Egenbetaling transport kommunal bil pris pr. km kr  4,03

Helse og omsorg

Kulturskolen

Alle priser er pr. halvår

Ordinær elevavgift   kr  1 410,-
Barnekor/moderasjon dans kr     940,-
Elevavgift voksne (over 19 år) kr   1 410,-
Direksjon av skolekorps    kr 18 000,-

Kulturskolen har moderasjonsordning for familier som betaler for mer enn 2 dansegrupper. Det betales ordinær pris for 2 dansegrupper (kr 1.410,- pr. gruppe pr. halvår). For de resterende gruppene betales kr. 940,- pr. halvår. Ordningen gjelder pr. familie.

Barnehageplass

Foreldrebetaling

3 dager kr  2 070,-
4 dager kr  2 710,-
5 dager kr  3 230,-
Ekstra dag kr     250,-

Ekstra dag kan kjøpes hvis barnehagen har kapasitet.
Barnehagene har 12 månders åpningstid. Det faktureres for 11 måneder pr. år. (ikke forfall i august)

Reduksjon i betaling

Familier som har flere barn i barnehagen:
For 2. barn: 30 % moderasjon   
For 3. barn: 50 % moderasjon   

Betalingssatser for for heltidsplass skal tl enhver tid følge statens makssatser. Ved endring av statens makssatser i løpet av året, vil betalingssatser for både 3,4 og 5-dagsplasser i Nordre Land kommune endres tilsvarende. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2-,3-, 4-, og 5- åringer, følger statens satser for 2020. Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

Skolefritidsordning SFO

Pris pr mnd

2 dager = 40 % plass/minstesats kr 1450,-
3 dager = 60 % plass kr 2050,-
4 dager = 80 % plass  kr 2600,-
5 dager = 100 % plass kr 2815,-
Kjøp av ekstra dag kr   165,-
Kjøp av dag i ferie kr   360,-
Fradrag leksehjelp pr. time kr    33,-
Kjøp av morgenplass/6. time, pr dag kr    62,-
Kjøp av morgenplass/6. time, pr måned kr 1250,-
Betaling for mat, 100 % plass, pris pr måned  kr   310,-

1 dag beregnes uavhengig av tid barnet faktisk er på SFO.
Alle bestiller kjernetid, og varsler SFO, med hensyn til bemanning, ved endringer av denne.
Turnusplass innarbeides i forhold til % plass.
Bestilt plass/dag faktureres uansett oppmøte/fravær.

Det gis søskenmoderasjon etter at maxpris oppnås (ved full plass til  1.barn gis  25 % moderasjon 2.barn og 50 % moderasjon 3.barn).
Betaling for 38 uker fordelt på 10 måneder (betalingsfri, juni og juli).
Betaling for opphold i ferier utenfor skoleårets 38 uker, faktureres separat.

Renovasjon

Gjennvinningsstasjoner

Ved gjennvinningsstasjonene gjelder avgifter vedtatt av Horisont

Husholdninger

80L Restavfall Kr.    2 179,-
140L Restavfall/Standard Kr.    2 536,-
240L Restavfall Kr.    3 075,-
360L Restavfall Kr.    5 766,-
660L Restavfall Kr.    9 610,-
Dunksamarbeid (std. -15%) Kr.    2 179,-
Fradrag for hjemmekompostering Kr.      -256,-

 

Fritidsboliger

140L  Kr.    1 538,-
Container Kr.    1 538,-

 

Overtredelsesgebyr containerrenovasjon

Overtredelsgebyr Kr     750,-

I tillegg kommer alle kostnader v/opprydding, fjerning og levering.