Det kunngjøres at detaljregulering for Riisby behandlingssenter legges ut til 1. gangs høring. Detaljreguleringsplanen legger til rette for etablering av ny bygningsmasse med utvidet kapasitet.

Plan og vedlegg:
De viktigste plandokumentene ligger som vedlegg nedenfor.

Saksfremlegg
Detaljplan Riisby behandingssenter
Planbestemmelse for Riisby behandlingssenter
Planbeskrivelse for Riisby behandlingssenter

For ytterligere informasjon kan linken til kommunens kartsider benyttes.
https://geoinnsyn.no/?project=nordre%20land&application=glt&zoom=16&lat=6745521.20&lon=554765.34

Velg planer og reguleringsplaner under arbeid. Klikk på planen i kartet og du kan finne alle sakens dokumenter.
Riisby plan.jpg

Høringsfrist:

Evt. merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Nordre Land kommune, pb.173, 2870 Dokka
eller til postmottak@nordre-land.kommune.no innen  17. august 2022.