Eirtun er navnet på den nye avdelingen på Landmo.
Eir betyr ro, hjelp, nåde og vern fra norrønt språk, og navnet er valgt etter en navnekonkurranse blandt de ansatte.
Den forsterkede skjermede enheten settes i drift i løpet av mars 2020. Totalt er det 15 ansatte på avdelingen fordelt på 9,2 årsverk.
Avdelingsleder er Siv Berget Walle.