Familieteamet er et lavterskeltilbud til familier som i en periode i livet trenger det og består av to personer med ulik faglig bakgrunn.

Alle møter utfordringer i enkelte faser av livet. Hos oss tar vi utgangpunkt i det familiene selv opplever som utfordrende i hverdagen. Det kan handle om å sette grenser, slitne foreldre, barn som utfordrer, rutiner i hverdagen, få tiden til å strekke til osv.

Vi ønsker at du skal føle deg som en likeverdig partner i samarbeidet med oss.
Sammen kan vi finne gode løsninger.
Vi ønsker å finne ut sammen med deg/dere i hvordan du/dere kan være en best mulig forelder, også når livet er utfordrende. Du/dere kan ta kontakt med oss direkte, eller gjennom noen andre som henvender seg til oss for deg (f.eks. helsestasjonen, skole, barnehage osv.) med samtykke fra deg/dere.

Tilbudet er gratis. Familieveilederne har taushetsplikt.

Eksempler på utfordringer familier kan få hjelp rundt

  • Samspill
  • Grensesetting
  • Utfordringer med adferd
  • Endringer i livssituasjon
  • Veiledning og bistand til å ta kontakt med andre i hjelpeapparatet

Arbeidsmåter

  • Veiledning individuelt med enkeltpersoner eller hele familier
  • Veiledning/kurs i grupper
  • Tverrfaglig arbeid med andre instanser
  • Veiledning/møter kan foregå i hjemmet, på rådhuset eller andre plasser

Hva er COS-kurs?

COS er forkortelse for Circle of Security - trygghetssirkelen. Kurset hjelper foreldre å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hvordan man kan møte dette. Gjennom dette kan kjenne seg trygg og kunne stå bedre rustet til å møte utfordringer.

Kurset er lettfattelig, og det inneholder gode eksempler i form av filmer og gode veiledningsspørsmål.

Påmelding til COS-P kurs

Hvem kan ta kontakt?

Familier eller enkeltpersoner.
Samarbeidspartnere kan henvende seg på vegne av familier eller enkeltpersoner som ønsker hjelp etter samtykke fra den det gjelder.