Bredbåndsutbygging Nordre Land kommune

Nordre Land har en offensiv fiberstrategi og jobber for at hele kommunen skal ha høyhastighetsfiber.

Telenor har meldt at de utfaser eksisterende kobbernett i løpet av 2022 Utfasing av kobbernett

Vi må innen den tid være klare med gode løsninger for at innbyggerne i kommunen skal ha et godt alternativ til høy-hastighetsbredbånd. Utfordringen er at bygging av høyhastighets bredbånd i mindre tettbebygde strøk er kostbart, og aktørene i markedet finner nå svært få kommersielle områder de kan bygge lønnsom fiberutbygging i.

Hovedtyngden av høyhastigehets bredbåndsutbygging de kommende årene deles derfor inn i to ulike fremgangsmåter; Kommersiell utbygging gjennom Vokks/Eidsiva som kalles Fiberland, og utbygging med offentlig støtte; Nkom-områder.

 

Fiberland

Fiberland er et samarbeidsprosjekt mellom Vokks, Eidsiva, Nordre Land Kommune, samt Nordre Land idrettslag og Torpa idrettslag.
Et fiberlandområde er definert geografisk der hvor det er mulig å bygge ut fiber for en kostnad estimert til inntil 50.000,- pr husstand.

Se kart og status på de aktuelle områdene ved å følge denne linken: https://eidsiva.net/fiberland/

Status

  • Dæhlibygda Er ferdig utbygget og alle kunder er koblet opp innen fristen.  
  • Østsinni nedre Alle kunder er koblet opp og prosjektet er ferdig.
  • Vinjar-Nordrum Godt i rute på dette prosjektet 77 av 79 kunder er koblet opp. Regner med alle kunder er oppe i løpet av kort tid.
  • Øvergjøvik  Alle kunder er koblet opp og prosjektet er ferdig.
  • Dokka sentrum Her er det ikke oppnådd nok salg til at det blir bygget ut enda.
  • Heimskogen Her er det ikke oppnådd nok salg til at det blir bygget ut enda.

Nkom-områder

Nkom-områdene er ikke kommersielt lønnsomme, og det kreves kommunal og/eller statlig støtte for å kunne bygges ut. I årene 2015-2018 fikk Nordre Land kommune sammen med Søndre Land og Etnedal innvilget  4,2 mill fra Nkom til utbygging av fiber. I Nordre Land ble dette benyttet til å bygge ut fiber i 5 områder (se tabell under). I 2018 ble det på nytt søkt om Nkom midler. Denne gangen gikk kommunen inn med 4,5 mill i egeninnsats, og fikk dette speilet av Oppland fylkeskommune. Nordre Land kommune fikk også ca 500.000,- i støtte fra Nkom. I 2019 gikk Nordre land kommune inn med 2,5 mill i egeninnsats, som også ble speilet av Oppland fylkeskommune. Her fikk vi ca. 800.000,- i støtte fra Nkom.

Veileder fra Nkom på YouTube https://youtu.be/FmSbmMXplQE

n-kom.jpg

Juni 2020 - Nkomområdene som bygges nå (rosa farge), områdene som ligger på anbud (blå farge) og områdene som vi skal søke på (brun farge) 
https://gis.hedmark.org/BredbandInnsyn/

Etter sommerferien 2021 

Planlegges det med oppstart av salg i følgende felt:

 FIBER-VOKKS-NKOM-GJUVSVEA OPSJON
 FIBER-VOKKS-NKOM-BRATTRUDSVEGEN OPSJON
 FIBER-VOKKS-NKOM-VESTTORPVEGEN
 FIBER-VOKKS-NKOM-FAGERLUND NORDGARDA

3 områder klare for utbygging

Områdene har vært ute på anbud og Nordre Land har i desember 2019 tildelt Eidsiva/Vokks kontrakt. 
Områdene som bygges ut er:

Totalt 469 adresser vil få tilbud om å koble seg på.

Vi har fått tildelt nye midler i 2019 som skal brukes i ny anbudsrunde for områdene: 

I tillegg vil følgende områder bli inkludert i anbudet som opsjoner:

Status mai 2021

Område Status fremdrift Estimert ferdig
Østsinni Oppstart August 2022
Skartlibygda Ferdigstillelse Juni 2021
Thomlebygda-Nordsinni-Sandmoen 70% utbygd Oktober 2021
Fagerlund-Hugulia Oppstart høst 2021 Q3 2023
Moavegen Ikke startet Q3 2023
Vest-torpvegen Oppstart høst 2021 Q3 2023
Sollisvingen Ikke startet Q3 2023
Opsjoner     
Opsjon Vestergardsvegen Ikke startet Q3 2023
Opsjon Jevnakervegen Ikke startet Q3 2023
Opsjon Juvesvevegen Oppstart høst 2021 Høst 2021
Opsjon Dal Sannerud Ikke startet Q3 2023
Opsjon Bratterudvegen Oppstart høst 2021 Høst 2021
Opsjon Veståsvegen Ikke startet Q3 2023