Fiber og bredbånd

 

Bredbåndsutbygging Nordre Land kommune

Det er et stort fokus på utbygging av høyhastighets bredbånd i Nordre Land kommune, og regionen ellers.

Telenor har konkrete planer om stegvis nedlegging av eksisterende kobbernett, og vi må innen den tid være klare med gode løsninger for at innbyggerne i kommunen skal ha et godt alternativ til høy-hastighetsbredbånd. Utfordringen er at bygging av høyhastighets bredbånd i mindre tettbebygde strøk er kostbart, og aktørene i markedet finner nå svært få kommersielle områder de kan bygge lønnsom fiberutbygging i.

Hovedtyngden av høyhastigehets bredbåndsutbygging de kommende årene deles derfor inn i to ulike fremgangsmåter; Kommersiell utbygging gjennom Vokks/Eidsiva som kalles «Fiberland», og utbygging med offentlig støtte; «Nkom-områder».

Fiberland

Fiberland er et samarbeidsprosjekt mellom Vokks, Eidsiva, Nordre Land Kommune, samt NLI og TIL.
Et fiberlandområde er definert geografisk der hvor det er mulig å bygge ut fiber for en kostnad estimert til inntil 50.000,- pr husstand.

Se kart og status på de aktuelle områdene ved å følge denne linken: https://eidsiva.net/fiberland/

Fiberland til web.JPG

Nkom-områder

Disse områdene er ikke kommersielt lønnsomme, og kreves kommunal og/eller statlig støtte for å kunne bygges ut. I årene 2015-2018 fikk Nordre Land kommune sammen med Søndre Land og Etnedal innvilget Mnok 4,2 fra Nkom til utbygging av fiber. I Nordre Land ble dette benyttet til å bygge ut fiber i 5 områder (se tabell under). I 2018 ble det på nytt søkt om Nkom midler. Denne gangen gikk kommunen inn med 4,5 Mnok i egeninnsats, og fikk dette speilet av Oppland Fylkeskommune. Nordre Land kommune fikk også ca 500.000,- i støtte fra Nkom. Totalt 9,5 Mnok skal benyttes til å bygge ut 3 nye områder som vist i tabellen under. 
Områdene er ute på anbud høsten 2019 og er forvantet oppstart i løpet av 2020.

NKOM.JPG

Thomlebygda/Nordsinni/Sandmovegen kart

Østsinni Øvre kart

Skartlibygda kart