Forhåndsstemming utenriks fra 1. juli 2019

Velgere som er i utlandet på valgdagen den 9. september 2019, kan forhåndsstemme enten i Norge eller i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen. Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlandet.

Du kan forhåndsstemme i utlandet fra mandag 1. juli.

På Svalbard bestemmer Sysselmannen når siste frist for å forhåndsstemme er.
Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune innen dagen etter valgdagen, det vil si tirsdag 10. september kl. 17.00. Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor kan du forhåndsstemme i utlandet?
Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Du kan også brevstemme.

Velg tekststørrelse
A A A