På grunn av korona-situasjonen vil alle politiske møter bli avholdt på Teams i tiden framover.
Om du ønsker å følge de politiske møtene 21.4:

  • kl. 8.30 Administasjonsutvalget
  • kl. 10.00 Formannskapet

Send en mail til kommunedirektør esther.gilen@nordre-land.kommune.no

senest 20.4 kl 17 for å bli invitert med i ett, eller begge møter. Spesifiser i mailen hvilke møter du ønsker å følge.

Sakslister