Foryngelse av skog

Planting bør i Nordre Land benyttes som foryngelsesmetode på ca 80% av arealet i kommunen. Resten av arealet forynges naturlig. Forholdene for naturlig foryngelse er dårlige da vi har store arealer med blåbærmark der humuslaget hindrer frøenes kontakt med mineraljord. Dette kan forbedres med markberedning, men avstanden fra frøtre bør ikke overstige 1-1,5 trelengde (20-30 meter).
 
Sprøyting med glyfosat før planting er et alternativ til markberedning på arealer der vegetasjon er et problem. Sprøytingen gir plantene mulighetene til å vokse seg kraftige de første to årene slik at de kan stå i mot trykket fra vegetasjonen rundt senere. Den større og stivere M60 planta bør brukes ved supplering og i områder med sterk vegetasjon. Dette vil i de fleste tilfeller være et supplement til sprøyting, men kan i noen tilfeller også erstatte sprøyting.
 
Skogeier skal i henhold til skogloven gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst.
 
Skogeier kan utføre plantingen selv eller leie arbeidskraft. Skogeierforeningen har arbeidskraft disponibelt til å ta på seg planteoppdrag. Dette kan bestilles gjennom skogbruksleder. Det er også entreprenører som tar på seg planting som f.eks Skogtjenester AS

Velg tekststørrelse
A A A