Mens abonnentene tidligere har mottatt en papirkalender i posten rundt juletider, blir tømmekalenderen nå primært digital.

Les mer på Horisonts nettsider