Hvis du vil stemme på både kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du gjøre det samtidig.

Her er godkjente lister til fylkestingsvalget
Godkjente valglister - Innlandet fylkeskommune