Det mangler fortsatt noen små strekk, blant annet i Furuvegen.
Det utbedres fortløpende.

Dersom det oppleves at gatelys ikke fungerer eller blinker, meld inn på:
Gatelys - melde feil