Det jobbes med å dele opp i mindre områder slik at systemet blir mindre sårbart.
Sonen det nå jobbes med berører store deler av området.
Det byttes mye kabel og en del stolper.

Dersom det oppleves at gatelys ikke fungerer eller blinker, meld inn på:
Gatelys - melde feil