Nordre Land kommunestyre har den 17. desember 2020, i sak 111/20 fattet vedtak om:

  1. Ved beregning av forskuddstrekk for 2021, benyttes de av staten tillatte maksimalsatser for 2021.
  2. Alminnelig eiendomskattesats er 7 promille av takstverdi. Differensiert eiendomsskattesats for boliger, fritidsboliger og ubebygde tomter er 3,5 promille.
  3. Etter vedtak i kommunestyret er de fleste kommunale avgifts- og betalingssatser endret for budsjettåret 2021. Gebyrer og betalingssatser ligger på kommunens hjemmeside.
  4. Samtlige skatte- og avgiftsvedtak gjelder fra 1. januar 2021.

BETALINGSSATSER 2021