Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal og landbrukskontorene i kommunene Vestre Toten, Østre Toten, Nordre Land, Søndre Land, og Gjøvik har fått tilskudd fra Statsforvalteren for å kunne avholde gratis kurs i gjødslingsplanteori og bruk av verktøy til å lage gjødslingsplan.

Dagens gjødselpris tilsier at en fordypning i gjødslingskunnskap, og bruk av plan er spesielt viktig nå i 2022.  Vi håper at mange vil få utbytte av økt kunnskap og effektiv bruk av gjødsel ved å delta på dette kurset.

Kurset holdes på følgende datoer:

Vårkurs på Teams over to kvelder - Påmeldingsfrist 22.05.22

Kun på teams – meld deg på og få tilsendt link. (se nederst på invitasjonen)

  • tirsdag 24. mai -  del 1 Klokka 19 00 - 22 00 m pauser.
  • tirsdag 31. mai -  del 2 Klokka 19 00 - 22 00 m pauser. 

Høstkurs på Teams pluss fysisk samling rundt i kommunene, der vi ser på Teams-forelesning sammen. Påmeldingsfrist og fysisk oppmøteinformasjon kommer i løpet av oktober.

  • Tirsdag 1. november del 1 Klokka 19 00 - 22 00 m pauser.
  • Tirsdag 8. november del 2 Klokka 19 00 – 22 00 m pauser.

Kursene holdes av Petter Fredriksen Bjørge ansatt i Norsk Landbruksrådgivning
Innhold i Gjødslingsplankurs del en – teoretisk innføring

Jord, jordas innhold, nedpløying av halm m.m.

Plantenes næringsbehov (og opptak)

Husdyrgjødsel, herunder talle, hva forteller tallene?

Innhold i Gjødslingsplankurs del to – bruk av planverktøy

Hvordan sette opp en gjødslingsplan manuelt

Hvordan sette opp gjødslingsplan for din spesielle produksjon, digitalt/manuelt

Mer inngående beregning og oppgaver

Hvordan bruke gjødslingsplanen aktivt, hva kan du oppnå med dette.

Påmelding:

Meld deg på til vårens kurs, del en 24.5 og del to 31.5 innen 22.05.22 på følgende måte:

Send navn, kommune, e-postadresse og postadresse til: anette.sand@sondre-land.kommune.no eller på sms til 41315981. 

Vi må ha e-postadresse for å kunne sende deg link til teams-møtene, og navn + kommune og postadresse for å kunne sende deg kursmateriell til kurs del to.

Velkommen til gjødslingsplankurs!