Helsestasjonen på Dokka skal flytte fra Helsehuset og til Nedre Smebyveg 3, Blokk D, Dokka videregående skole.

Helsestasjonen blir naboer med tildeling og koordinering.
I uke 24 når flyttingen pågår, vil helsestasjonen være tilgjengelig på telefon 908 73 260