Hjemmetjenester

Hjemmebaserte tjenester i Nordre Land består av  hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Vi  har 2 baser for hjemmetjenester:

  • Korsvold Omsorssenter , besøksadresse Nord Torpveien 13; Aust Torpa tlf. 61 11 69 25
  • Rådhuset , besøksadresse Storgata 30, Dokka tlf. 61 11 63 52

Hjemmetjenester blir tildelt etter søknad og vurdering. Søknad om tjenester går gjennom Tildelingskontoret.