Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. 

Kommunen må derfor vedta en lokal forskrift om SFO. I Nordre Land ble det vedtatt nye vedtekter for SFO i mars 2023. Nordre Land kommune foreslår at forskriften viderefører vedtektene fra 2023 uten vesentlige endringer. Det eneste som foreslås inn som nytt punkt er at barnets beste og barnets rett til medvirkning skal være med.

Se hørungsutkast til forskrift om SFO

Høringsinnspill kan til 
postmottak@nordre-land.kommune.no

Høringsfrist 7. august