Ny opplæringslov trer i kraft 01.08.2024. Kommunen må vedta en lokal forskrift om skoleruta.

Det er foreslått felles skolerute for Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Skoleruta er et samarbeid mellom kommunene og fylkeskommunen for å få koordinert skoleskyss, og for at ferie i grunnskole og videregående skole bør være samtidig slik at familier kan planlegge ferier. Dette innebærer at den enkelte kommune har svært lite handlingsrom i forhold til å vedta en annen skolerute, da dette vil medføre store ekstrakosnader. Vi er likevel forpliktet til å legge den ut på høring.

Se høringsutkast til skoleruta

Nordre Land kommune foreslår å forskriftsfeste den fastsatte skoleruta for 2024-25, og de foreslåtte skolerutene for 2025-26 og 2025-27.

Høringsinnspill kan til 
postmottak@nordre-land.kommune.no
Frist 7. august 2024