Pågående høringer

Planprogram vedtatt - Detaljregulering for Torstumoen sør

vedtatt i kommunestyret  i sak 125/19

Se utgåtte høringer